Logo

Zweethut Ritueel

Blauwrijk is vernoemd naar de 5 blauwe zones van National Geographic.  Dit zijn gebieden waar de inwoners gemiddeld ouder worden en vitaal blijven. Een van de negen kenmerken die deze gebieden gemeenschappelijk hebben is een geloof (spiritualiteit). Welk geloof dat is blijkt niet zo belangrijk te zijn, als het de mensen maar met elkaar verbindt en zin geeft aan hun bestaan.

Op Blauwrijk hebben wij een zweethut gebouwd volgens de traditie van de Lakota Sioux indianen uit de Black Hills van Noord-Amerika. Archie Lame Dear is de medicijnman die dit gebruik naar Europa gebracht heeft. Het was zijn bedoeling om ons te leren op een andere manier met de aarde, het leven en de delfstoffen om te gaan.

“Ho mitakuye oyasin”

In de taal van de Lakota Sioux indianen betekent dit: “aan al mijn verwanten”. Verwanten zijn niet alleen mensen maar alles wat Moeder aarde voortgebracht heeft. Zij praten dan ook over het bomenvolk, het stenenvolk of het volgende volk enzovoort. Het zijn allemaal kinderen van moeder aarde. Vader Zon bevrucht Moeder aarde met zijn warmte en zij draagt het leven.

Symboliek

De zweethut zelf symboliseert de baarmoeder van Moeder aarde. Het vuur, waarin de stenen warm gemaakt worden, staat voor de kracht en de energie van vader Zon.

Aanvankelijk was de zweethut alleen voor mannen bedoeld. De indianen denken dat vrouwen zich reinigen door middel van hun menstruatie. Dit is bij de indianen dan ook een heilige periode. De menstruatie van de vrouw hangt nauw samen met haar (leven) scheppend vermogen. Tegenwoordig gaan bij de indianen ook vrouwen de hut in omdat ook hun vrouwen veel van deze oerkracht verloren hebben in de westerse samenleving.  Bij sommige sjamanen mag een vrouw die menstrueert niet de hut in tijdens een ceremonie omdat haar kracht dan te groot is voor die van de sjamaan die de ceremonie leidt. Anderen zijn juist overtuigd van de positieve kracht voor iedereen en maken gebruiken van de energie in de hut. Tijdens de ceremonies op Blauwrijk is iedereen welkom.

De inipi-ceremonie (zweethut-ritueel).

De zweethut is gemaakt van wilgentakken die toegedekt zijn met dekens (vroeger bizonhuiden). De hut is van binnen helemaal donker. In het vuur dat op een vijftal passen afstand van de hut gemaakt wordt, worden de stenen roodgloeiend gemaakt om vervolgens met een riek in de hut binnen gebracht te worden. De deelnemers aan het ritueel zitten in de zweethut in een kring rond de put met hete stenen. Iedere ceremonie vindt plaats in vier ronden. Tijdens een ronde is de hut gesloten en is het, op het gloeien van de stenen na, helemaal donker. In de hut is het soms stil, op andere momenten worden er belevenissen gedeeld en op weer andere momenten worden er liederen of mantra’s gezongen. Als er een ronde voorbij is wordt de hut geopend en worden er nieuwe hete stenen naar binnen gebracht. Na 2 ronden is er een onderbreking die je buiten de hut doorbrengt. De ceremonie duurt een hele dag en omvat o.a. het opbouwen van de hut, het hout voor het vuur verzamelen en stapelen, de stenen neerleggen, het aansteken van het vuur en de uiteindelijke  4 ronden in de zweethut.

Het ritueel staat symbool voor scheppen en herscheppen.  Het is een reinigingsritueel: door de hitte in de hut, die vergelijkbaar is met een sauna, gaan de mensen zweten. Dit zweten geeft een lichamelijke reiniging. Door een hele dag van intensieve samenwerking ontstaat er een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Dit maakt dat er tijdens de ceremonie ook een emotionele reiniging plaats kan vinden. Door de onderlinge verbinding die er ontstaat vindt er vaak ook een spirituele reiniging plaats. Het wordt voelbaar dat je met elkaar een energetisch veld van verbinding maakt. De ceremonie verbindt alles wat geschapen is met elkaar.

Vuur, water, aarde en lucht hebben deel aan de (her)schepping die plaats vindt in de Baarmoeder van Moeder Aarde, van waaruit wij voortkomen. Door de hut op handen en voeten binnen te kruipen erken je je relatie met alles wat leeft. Binnen in de hut heb je de gelegenheid om de verstoring van je balans te herstellen en het mooie en pure van het leven opnieuw te ervaren.

De vier windrichtingen:

De vier ronden in de zweethut gaan volgens de vier windrichtingen:

Oosten

In het oosten komt de zon op en begint de nieuwe dag. Het oosten wordt dan ook geassocieerd met de lente, de geboorte of een nieuw begin.

In den beginne was alles nog een er waren geen grenzen en er was geen tijd. Het oosten wordt dan ook geassocieerd met de onbegrensde Universele ziel.

Zuiden

Het zuiden gaat over de zomer, de kinderjaren en over groeien.

Als we bij de geboorte, uit de universele ziel, op aarde komen krijgen we te maken met grenzen en tijd. De eerste grenzen waar we mee te maken krijgen zijn de grenzen van de familie waar we uit voort komen.

Westen

Het westen gaat over de herfst, de volwassenheid en over oogsten.

Als we eenmaal volwassen zijn en het huis van herkomst verlaten krijgen we te maken met de ziel van de gemeenschappen waar we ons bij aansluiten ( werk, vrienden, politiek, enzovoort). Ook wel de tribal soul genoemd (de ziel van de stam).

Dit is ook de ronde van de Vision Quest. Waarom ben ik hier op aarde? Hoe kan ik de aarde en al wat er op leeft dienen?

In het boek: “terugkeer naar de liefde ” van Marianne Williamson schrijft zij: “God stuurde zijn kind naar de aarde om er een betere plek van te maken en dat kind ben jij”. In dat zelfde boek staat ook: “miljoenen mensen baden om hulp en God zond jou “. Hoewel dit uit een westerse religie komt denk ik dat het helemaal in lijn is met het gedachtegoed van de zweethut ceremonie.

Noorden

Het noorden gaat over de winter, de  ouderdom en over tot rust komen.

In onze levensloop kregen we eerst te maken met onze geboorte vanuit de universele ziel. Vervolgens met het opgroeien binnen de familie ziel. Daarna met het volbrengen van onze taak binnen de ziel van de stam ( in onze moderne samenleving zijn dat al meerdere stammen). Tenslotte krijgen we te maken het onze individuele ziel. Wat zijn mijn eigen grenzen? Uiteindelijk gaan we met de dood weer op in de universele ziel.

 

“Zingeving komt voort uit de verbondenheid met alle schepselen van Moeder Aarde.”

                                                         Arend van Rietschoten.

TRAINING KENMERKEN

 • Thema

  Zweethut Ritueel

 • Tijdsduur

  24 uur

 • Groepsgrootte

  15

 • Leeftijd

  iedereen vanaf 18 jaar

 • Kosten

  €95.00

  p.persoon