Welkom bij Blauwrijk

Blauwrijk ligt met het Centrum voor Gezondzijn en Welbevinden op een prachtig 5 ha groot terrein. Het landgoed ligt in het hart van natuurgebied De Maashorst. Blauwrijk is een complex met diverse zalen, een orangerie, een volledig geoutilleerde keuken, tuinen, terrassen en diverse bijgebouwen. De tuinen van Blauwrijk zijn een immer in beweging zijnd project. De natuur is immers een waardevolle en onmisbare bron van vitaliteit. Er zijn eet-, beleef- en beweegtuinen. Deze tuinen prikkelen alle zintuigen op het gebied van (ecologische) voeding, beweging en bewustzijn. De tuinen zorgen ook voor meer rust en reductie van stress. Ze zijn de ideale basis om aan de gang te gaan met programma's van natuurlijk bewegen, bewustzijn en voeding op weg naar meer energie en herstel.

Blauwrijk heeft als uitgangspunt dat de natuur een onmisbaar en wezenlijk onderdeel is van het welbevinden van de mens. De natuur is een waardevolle en onmisbare bron van vitaliteit, balans en mede daardoor geluk in het leven. Landgoed Blauwrijk heeft de missie respectvol om te gaan met de natuur en alles wat leeft. Duurzaam en biologisch zijn er een vanzelfsprekendheid. In alle uitingen naar buiten toe, handelingen, arrangementen en programma's staat het bevorderen van gezondheid en welbevinden centraal.

In 2018 start een nieuw leefstijlprogramma "Herstel na kanker". Deze training is bedoeld voor mensen die kanker hebben of kampen met de gevolgen van kanker. Samen met specialisten, ervaringsdeskundigen en lotgenoten werkt u aan uw eigen herstel met een leefstijlprogramma.

Verder werkt Blauwrijk aan:

  • Het verbinden en combineren van specialismen van zowel de reguliere als complementaire zorg.
  • Het opzetten van een duurzame en intensieve samenwerking met specialisten, huisartsen, therapeuten, psychologen, di√ętisten en coaches, maar ook samen met de medische- en voedingsindustrie en kennisinstellingen op het gebied van zorg, voeding en landbouw om gezamenlijk te komen tot innovatieve programma's en concepten voor gedragsveranderingen ten behoeve van een gezonde(re) leefstijl.
  • Het bieden van zorg op maat middels individuele programma's maar vooral ook behandelprogramma's in groepsverband.
  • Het aanbieden van (educatieve) arrangementen voor het bedrijfsleven en particulieren ten behoeve van een gezonde(re) leefstijl.

Evenementen